Personální dotazník
Společnost SCHÄFER a SÝKORA TRUCK PARTS s.r.o., Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk, IČ: 09617604, DIČ: CZ09617604.
Personální dotazníky jsou shromažďovány za účelem výběru nového zaměstnance. Jsou uloženy v sekretariátu společnosti, v případě výběrového řízení na automobilovou divizi v marketingovém odd. Personální dotazníky jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou a po ukončení výběrového řízení budou skartovány.
A. Osobní údaje
JMÉNO PŘÍJMENÍ TITUL
ROK NAROZENÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ
TELEFON MOBIL EMAIL
BYDLIŠTĚ
PRÁCE, O KTEROU MÁTE ZÁJEM
B. Vzdělání
Vzdělání - dokončené Druh školy - obor Rok ukončení Druh zkoušky
C   Základní
H   Střední odborné s výučním listem
K   Úplné střední všeobecné (gymnázium)
L   Úplné střední odborné s výučním listem, nástavbové studium s maturitou
M   Úplné střední odborné s maturitou
N   Vyšší odborné (DiS.)
R   Bakalářské (Bc.)
T   Vysokoškolské (Mgr., Ing., ….)
Nedokončené Škola Počet tříd / semestrů Rok ukončení
C. Další znalosti a dovednosti
Absolvované kurzy, školení (druh, rok, zkouška)
Jazykové znalosti
K dané úrovni napište: zda slovem, písmem nebo obojím:
Jazyk Základní Střední Výborné
Anglický
Německý
Jiný
Počítačové znalosti
Žádné Uživatelské Programátorské
Program
Zájmy a záliby:
D. Praxe (předchozí a současné zaměstnání):
Název organizace Pracovní zařazení Pracovní náplň Od - do
E. Doplňující informace
Řidičský průkaz – nutné vyplnit pouze pro pozici: obchodní zástupce, vedoucí zaměstnanec nebo řidič:
Ne
Ano Skupina
Zkušený řidič Ujeté km za rok
Začátečník
Představa o hrubé měsíční mzdě: Datum možného nástupu:
Jaká pracovní činnost Vám více vyhovuje:
Rutinní s vysokými požadavky na přesnost a spolehlivost.
Tvůrčí s možností řešení nestandardních situací.
Nevím.
Jiná (jaká):
Pracujete raději:
V týmu.
Samostatně.
Nevím.
V případě, že budete jako uchazeč vybrán, bude tento personální dotazník uložen u Odborného referenta osobního oddělení. V dalším případě dojde ke skartaci Vašeho Personálního dotazníku.
Místo a datum podpisu: Podpis: